smart.Connect

#PMB

smart.Connect

Zaručené připojení k internetu, identifikace zákazníka, inteligentní analýza a efektivní komunikace.

Přetváříme návštěvníky na vaše zákazníky. Perfektní řešení pro maloobchod, nákupní centra, festivaly a jiné akce.
Ze zkušeností víme, že spokojený návštěvník má velmi blízko k tomu, aby se z něj stal zákazník.

 

Naše řešení nabízí návštěvníkům očekávaný komfort a služby s tím, že díky jejich osobní přítomnosti a registraci a tím získávaným analytickým datům dokážeme pomoci nejen převážně retailovým obchodníkům s efektivním nastavováním a vyhodnocováním jejich akvizičních i retenčních kampaní, ale ukazujeme i trendy při změnách jejich stylu komunikace od OOH, vitrín, výloh, uspořádání produktů až po jejich onlinovou komunici s dopadem na retailové obchody. Registrované zákazníky známe a dokážeme s nimi komunikovat, zpracovávat jejich zpětnou vazbu, nabízet benefity, zvát do prodejny, na konkrétní místo, produkt, značku, technologii a i v oblasti retailu vše měřit a vyhodnocovat kdo kdy přišel, jestli a jak často chodí opakovaně, jak dlouho se zdržel, ukazujeme trendy, které říkají jestli se věci mění správným směrem.
Podle našich dat je nejkonverznější návštěvník ten, který je do 10 minut chůze od vaší prodejny, naše řešení nabízí jak tyto návštěvníky identifikovat, analyzovat a efektivně na ně komunikovat, ať už jsou v obchodním centru, prodejně, festivalu, stadionu, nebo na koncertu.

Identifikujeme návštěvníky v oblasti retailu, analyzujeme jejich chování a na základě dat pomáháme nastavovat efektivní komunikaci, pomáháme prodejcům růst.

Testujeme řešení, které pomocí smart kamerového systému dokáže odhadnout náladu přicházejících a odcházejících návštěvníků, identifikuje pohlaví a pracuje s odhadem věku. Analyzujeme jejich pohyb, zobrazujeme heatmapy a nastavujeme efektivní umístění POS a produktů na prodejně. Pomáháme identifikovat věrné zákazníky prodejny, stejně tak upozornit, pokud se v místě nachází někdo s problematickou minulostí (blacklist).


 

Cíl

Internetové připojení

Spolehlivé, garantované vysokorychlostní internetové připojení, krátkodobé, nebo dlouhodobé pro sledovanou oblast nebo akci. Rozdělení a nastavení pro technické zajištění provozu (zařízení, pokladny, systémy, kamery, ezs) a pro návštěvníky. 

Identifikace a komunikace

Identifikace návštěvníků, efektivní komunikace prostřednictvím datové analýzy pohybu zákazníků, sledování trendů ve změnách chování, vyhodnocování zpětné vazby a okamžitá reakce na požadavky návštěvníků. Vyhodnocování komunikačních aktivit akvizičních nebo retenčních programů.

Spokojený návštěvník

Spokojený zákazník, který má ve sledované lokalitě nebo akci k dispozici vysokorychlostní připojení k internetu zdarma. Navigace a informace k místu nebo akci.

Konverzní návštěvník

Konverze z návštěvníka na zákazníka, komunikace s zákazníky, segmentace.


 

Řešení

Analytika

Analytické nástroje pro vyhodnocování komunikačních aktivit (trasy, strávený čas, průměrný čas, první návštěvy, opakované návštěvy, konverze pro vstup do sledovaného prostoru, trendy, ...)

SMART WIFI

Smart WiFi pro návštěvníky nebo zákazníky na sledovaném místě, registrace přes sociální sítě, zobrazovaní marketingových nabídek, akcí, slev, formulářů pro zpětnou vazbu, hlasovaní, soutěží.

Konetivita

Zajištění garantované konektivity k vysokorychlostnímu internetu.

Komunikace

Po registraci návštěvníka k wifi zajišťujeme efektivní komunikaci s daným návštěvníkem, nebo skupinou návštěvníků, zpracováváme zpětnou vazbu, na základě získaných dat zobrazujeme bannery s nabídkou k využití slevy, návštěvě prodejny, pořádáme soutěže. Okamžitě zpracováváme požadavky zákazníků, posíláme direct mail s poděkováním i pobídkou k další návštěvě prodejny nebo návštěvě online, vše na základě přání obchodního partnera.


 

Obchodní partneři

Obchodní centra

Místa zajišťující retailovým prodejcům dostatečnou návštěvnost jejich obchodů a přísun zákazníků. Místa, kam se návštěvníci chodí bavit a která naplňují jejch představy

Retailoví prodejci

Prodejní jednotky v rámci obchodních center nebo samostatné prodejny se vstupem z ulice. Prodejci, které zajímá návštěvnost procházejících návštěvníků kolem prodejny, jejich pohyb po prodejně, čas strávený v různých místech prodejny.

Organizátoři akcí

Koncerty, festivaly, různá shromáždění, fotbalové, hokejové a další sportovní události

Nemocnice, školy, úřady

Zajištění komfortu a očekávaných služeb dnes není pouze v rámci obchodu, ale také služeb a proto všude tam, kde se pracuje s návštěvníky, klienty, zákazníci, má naše řešení prostor pro nasazení.

VYBRANÁ UKÁZKA REALIZACE

NAŠE CHYTRÁ ŘEŠENÍ

Image
Stále nahrávámSkoro hotovo